Văn bản xử lý kiến nghị, yêu cầu

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXI
Ngày đăng: (22-01-2019)

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXI

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
Ngày đăng: (28-02-2018)

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH