08-11-2019 - 07:40

Văn bản pháp luật mới nổi bật tháng 11/2019

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2019

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

 

. . . . .