10-05-2019 - 03:03

Trung tâm văn hóa - truyền thông huyện Đức Thọ hỗ trợ bảng biển apphich trong công tác tuyên truyền Nông thôn mới

Hướng ứng tháng công nhân 2019. Thiết thực chào mừng 129 năm sinh nhật Bác 19/5/1980- 19/5/2019, Sáng ngày 09/05/2019 Trung tâm Văn hoá- truyền thông huyện Đức Thọ trao hỗ trợ 32 bảng biển áp phích ( 60-1,4m ) trị giá trên 9 triệu đồng cho xã Đức Thanh, góp phần trong công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới . Số tiền tiết kiệm 1.000 đồng/ ngày của CBVC theo phong trào học tập và làm theo Bác . Trung tâm VHTT đã huy động 10 cán bộ viên chức Nam cùng với sự hỗ trợ của cán bộ thôn Thanh Đình đã hoàn thành treo áp phích trên các tuyến đường . Về dự và chứng kiến có đồng chí Đặng Giang Trung - phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ. Số tiền được cán bộ, viên chức trung tâm tiết kiệm trong năm 2019 bằng việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ viên chức tiết kiệm ít nhất mỗi ngày 2.000 đồng cùng với 01 ngày lương.  Ngoài ra trung tâm văn hóa - truyền thông huyện còn hỗ trợ xã trong việc tu sửa, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở đảm bảo công tác tuyên truyền đặc biệt là công tác xây dựng NTM góp phần đạt tiêu chí thông tin - truyền thông bền vững.

 

Mai Trang

. . . . .