20-07-2019 - 03:15

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

      Thực hiện lịch công tác  của Ban thường vụ Đảng ủy về việc sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

       Sáng ngày 20/7/2019  Ban chấp hành Đảng bộ xã Đức Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết

       Đ/c Nguyễn Trọng Hưởng phó bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

đ/c Nguyễn Trọng Hưởng thông qua báo cáo

 Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đặng Giang Trung phó chủ tịch UBND huyện

  đ/c Đặng Giang Trung tới dự và chỉ đạo

       Cuối Hội Nghị đ/c Nguyễn Tiến Đạt bí thư Đảng Ủy kết luận và bế mạc Hội nghị. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng đảng viên trong toàn Đảng bộ vẫn tham gia đầy đủ đạt kết quả cao.

                                                                                                        Đinh Lê Thúy An

. . . . .