17-07-2019 - 03:16

Chùa Trung Đình

Sáng ngày 15-16/7/2019 một số con em xã quê và bà con nhân dân 2 thôn Thanh Trung và Thanh Đình cùng nhau hỗ trợ ngày công lợp mái cho ngôi chùa đang được phục dựng lại.

Sáng ngày 15-16/7/2019. Một số con em xa quê, hội phật tử cùng bà con nhân dân 2 thôn Thanh Trung và Thanh Đình cùng nhau hỗ trợ ngày công lợp mái ngói mới cho ngôi chùa Trung Đình (đền Đức Thánh Đại Vương) đang được phục dựng lại theo nguyện vọng của bà con, hội phật tử. Ngôi chùa đang từng ngày hoàn thiện để phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho bà con nhân dân trong toàn xã.

 

Chùa Trung Đình

      Dù cho thời tiết nắng nòng nhưng bà con nhân dân vẫn hăng say công việc họ vừa cười, nói quên đi cái nắng chói chang để ngôi đền càng nhanh được hoàn thiện.

                                                                                               Đinh Lê Thúy An

. . . . .