Chỉ đạo, điều hành

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
Ngày đăng: (26-06-2019)

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

50/QĐ-UBND
Ngày đăng: (14-05-2019)

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện phong trào CCB gương mẫu giaoddoanj 2014-2019

Quyết định khen thưởng Nhà nước năm 2018
Ngày đăng: (14-01-2019)

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2018

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXI
Ngày đăng: (22-01-2019)

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXI

Quyết định khen thưởng
Ngày đăng: (14-01-2019)

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác MTTQ và QPAN năm 2018

Hướng dẫn, đánh giá phân loại cán bộ công chức cuối năm
Ngày đăng: (24-11-2018)

Hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức cuối năm

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
Ngày đăng: (28-02-2018)

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Quyết định khen thưởng
Ngày đăng: (03-01-2018)

Quyết định khen thưởng nhà nước năm 2018