07-01-2019 - 03:22

Tập trung làm tốt công tác Giáo dục Quốc phòng, An ninh năm 2019

hiều ngày 03/1/2019, huyện Đức Thọ tổ chức tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng, An ninh và công tác tuyển giao quân năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

. . . . .

. . . . .